Svenska Cycling Plus
Annons
Annons
MTB

eMTB OCH ALLEMANSRÄTTEN – INTE ÄNNU VAD DET VERKAR

Elcykeln syns inte bara på cykelbanan och asfalterade vägar, utan de senaste åren har mountainbikes med elassistans slagit igenom stort. De flesta säljs med en motor som gör att cykeln fortfarande klassas som en cykel enligt Transportstyrelsen, men när det gäller att cykla i skog och mark är det Naturvårdsverket som har ansvaret, och då visar sig synen på elcyklarna vara annorlunda.

Naturvårdsverkets tolkning av Allemansrätten innefattar ännu inte eMTB. Foto: Benjamín Jarčuška
Naturvårdsverkets tolkning av Allemansrätten innefattar ännu inte eMTB. Foto: Benjamín Jarčuška

“En elcykel som av Transportstyrelsen klassas som en cykel* får köras i terrängen utan dispens från Terrängkörningslagen (TKL), men man behöver tillstånd av markägaren för att inte bryta mot Allemansrätten”, säger Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har bland annat till uppgift att vägleda i frågor om, värna om och utveckla  Allemansrätten. Sedan elassisterade fordon som Segways och elcyklar dök upp har Naturvårdsverket undersökt närmare hur Allemansrätten förhåller sig till motordrivna fordon.

“Vi har inte hittat något i de utredningar och propositioner, med mera, som pekar på att motordrivna fordon skulle omfattas, tvärtom kan man sluta sig till att Allemansrätten är ickemotoriserad”, säger Nils Hallberg.

Olika lagar

Allemansrätten är ingen lag i sig utan är rundbyggd av andra lagar. Går man för nära där någon bor kan det röra sig om hemfridsbrott**, förstör man något i naturen kan det klassas som skadegörelse***. Att färdas på ett fordon utanför byggda vägar, med ett färdmedel som inte har stöd av Allemansrätten, kan vara tagande av olovlig väg****. Om inte markägaren gett sitt uttryckliga godkännande vill säga. Det räcker inte med att man inte sett någon förbudsskylt. Markägaren har ingen skyldighet att upplysa dem som vill nyttja dennes marker om vad som gäller utöver Allemansrätten.

Gammal rätt

Det ser i dagsläget alltså lite mörkt ut för den som vill ta ut sin elassisterade cykel i terrängen utan att lägga tid på att ta reda på vem markägaren är, vilket ofta kan vara flera om man cyklar långt. Men Allemansrätten är ingen ungdom och kan komma att behöva anpassas efter hur människan rör sig i naturen idag. Dagens Allemansrätt etablerades under 1930-talet. I takt med industrialiseringen och att arbetarna i städernas fabriker fick en ledig dag i veckan behövdes det definieras vad fritid var och på vilket sätt man fick vistas i skog och mark.

“Dåtidens cykel var ett stålmonster med ballongdäck som gick att köra på grusväg men inte i naturen. Det är inte förrän de framdämpade cyklarna som man kunde börja köra överallt. Idag har priset för eldrivna cyklar gått ner vilket gör att många fler har råd att köpa en”, säger Nils Hallberg.

Utredas mer

Därför kan Allemansrättens syn på fordon med motor komma att ändras i framtiden. Men enligt Nils Hallberg behöver Naturvårdsverket mer på fötterna för att kunna göra en ändring.

“Vi måste se hur skadebilden är över en längre tid. Det kanske visar sig att elcyklar inte skadar terrängen mer än vanliga mountainbikes gör. Dock riskerar alla typer av cyklar att skada exempelvis våtmarker”, säger han.

Naturvårdsverket vill också se hur användandet av elcyklar utvecklar sig över tid.

“Med motor kan fler folk ta sig längre ut i naturen än vad de kunnat göra för egen maskin. Många barnfamiljer har elassistans på barnens cyklar vilket gör att de orkar cykla en mil istället för några kilometer”, säger Nils Hallberg.

 

Annons

FAKTA

*Krav för att en elcykel ska klassas som en cykel enligt Transportstyrelsen

Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.

Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim

Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.

En cykel med högre effekt räknas som exempelvis moped och ska då följa lagen för den typen av fordon. Ett problem länsstyrelsen och polisen har idag är att de inte har mätverktyg för att kunna kontrollera elcyklarnas effekt.

 

Sammanfattning

Man bryter inte mot terrängkörningslagen när man kör en elcykel* i skogen utanför anlagda MTB-spår. Dock omfattar inte Allemansrätten elcyklar, vilket gör att det inte är lagligt att köra elcykel* i skogen om man inte fått markägarens godkännande.

** (4 kap. 6 § brottsbalken)

***(12 kap 1 § brottsbalken)

****(12 kap. 4 § brottsbalken)

 

Text: Angelica Edvardsson

Tags : emtb

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons
Read previous post:
Brailsford avfärdar dopingmisstankarna

Close