Vad händer på SCF? (redigerad)

Övrigt 19 Dec 2012

Enligt källor så avser SCF:s styrelse att ge Generalsekreterare Anders Karlsson två skriftliga varningar för arbetsvägran efter att Anders Karlsson inte närvarade på ett av Styrelsen utlyst möte i förra veckan. Enligt uppgift så skall Anders Karlsson begärt att få delta genom telefon, vilket styrelsemedlem Ulf Näslund beviljats göra. Men enligt SCF:s tf. Ordförande så beviljades inte Anders Karlsson detta.

Alltomcykel.se har försök nå både tf Ordförande Eva-Lena Albihn och Generalsekreterare Anders Karlsson, dock så svarar inte tf Ordförande på telefon och GS Anders Karlsson är sjukskriven tillsvidare enligt växeln på Idrottens hus.

Edit 19/12 16:00: AlltOmCykel har i eftermiddag varit i kontakt med Anders Karlsson som bekräftar att han inte var närvarande vid mötet som anges ovan, men att han informerat såväl Jahn Ekman (7/12), Eva-Lena Albihn (11/12) samt Thomas Rehn (12/12) om att han kommer närvara på mötet via telefon. Madeleine Lindberg skall också på mötet ifrågasatt varför inte Anders blivit uppringd. Trots detta står det i protokollet följande: “Noterades: GS Anders Karlsson EJ närvarade trots kallelse från styrelsen. GS Anders Karlsson har EJ heller meddelat förhinder. ”
Frågan som uppstår är om protokollet inte stämmer eller om GS Anders Karlsson ljuger.
Slut edit:

SCF har haft en turbulent höst, först kom nyheten angående Förbundskapten Glenn Magnusson där han inte får fortsätta som herrarnas Förbundskapten inom landsväg, sedan avgår Ordförande Jahn Ekman pga hälsoskäl och nu att Generalsekreteraren är sjukskriven tillsvidare. Onekligen en spännande höst som vi cyklister följer och vill se ett bra avslut för alla parter.