Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns på https://www.cyclingplus.se/anvandarvillkor/. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.

Cycling Plus
Nyheter

Nu cyklar var sjätte till jobbet, men stora skillnader mellan länen

Att ta cykeln till jobbet är populärt, även om vi såklart önskar att ännu fler skulle hoppa upp på cykeln på morgonen. Idag cyklar var sjätte svensk, 16 procent, till jobbet under den varma årstiden. Men de regionala skillnaderna är stora. I topp ligger Uppsala län, där nära en av tre cyklar, samt Örebro och Västmanlands län. I botten återfinns Västernorrlands län där färre än en av tio tar cykeln, även om de stora avstånden naturligtvis måste ses som en förmildrande omständighet i just det fallet.

Exmouth Exodus. 20-21 August 2016.

Annons
Denna veckan kommer många svenskar tillbaka till jobbet efter semestern, flera av dem på hjul. Att cykla till jobbet istället för att ta bil eller buss under den varma årstiden är populärt och uppmuntras också av flera anledningar. Det är bra för miljön, det gynnar folkhälsan och det minskar köerna i trafiken.
Försäkringsbolaget If har frågat över 2 700 personer över hela landet hur de tar sig till jobbet under sommarhalvåret. Resultatet visar på stora skillnader i andelen cykelpendlare.
I hälften av alla län cyklar minst var femte invånare till jobbet under sommarhalvåret. Flest är det i Uppsala län, 29 procent. Örebro och Västmanlands län kommer därefter med 28 procent. Längst ner på listan ligger Västernorrlands län, där 7 procent uppger att de cykelpendlar, men då har vi som sagt de långa avstånden att beakta. Låg andel är det även i Blekinge och i Stockholms län med 10 procent.
– Andelen cykelpendlare varierar stort över landet. Hur långa avstånden är påverkar självklart, men vi vet också att de kommuner som verkligen satsar på att öka andelen cyklister får resultat. Om man målmedvetet arbetar för ökad trafiksäkerhet och bygger ordentliga cykelvägar så blir det fler som cyklar, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If.
Få svarar att de väljer kombinationsresor till jobbet. En kombinationsresa är till exempel att man cyklar från hemmet till tågstationen för att ta tåget resten av resan.
– Möjlighet till kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, inklusive cykelparkering, är en åtgärd som genomförs eller planeras i cykelinfrastrukturen på flera håll, säger Iréne Isaksson Hellman.
I takt med att cyklarna blir allt mer avancerade och dyra, till exempel säljs allt fler elcyklar, ökar behovet av säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid järnvägsstationerna.
– Sannolikt är samhällsnyttan av bättre cykelparkeringar vid just järnvägsstationer särskilt stor. Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering, säger Iréne Isaksson Hellman.
Andel som uppger att de tar cykeln till arbetet under sommarhalvåret:
Rikssnitt: 16 %
 • Uppsala län: 29 %
 • Örebro län: 28 %
 • Västmanlands län: 28 %
 • Östergötland län: 27 %
 • Södermanlands län: 24 %
 • Kronobergs län: 23 %
 • Västerbottens län: 23 %
 • Norrbottens län: 23 %
 • Värmlands län: 22 %
 • Kalmar län: 21 %
 • Hallands län: 21 %
 • Jämtlands län: 20 %
 • Jönköpings län: 16 %
 • Gävleborgs län: 15 %
 • Skåne län: 14 %
 • Dalarnas län: 12 %
 • Västra Götalands län: 11 %
 • Blekinge län: 10 %
 • Stockholms län: 10 %
 • Västernorrlands län: 7 %

Fråga:
Hur tar du dig oftast till och från arbetet under sommarhalvåret (april-september)?
Genomsnitt för hela Sverige
Egen bil 42%
Cykel 16%
Buss 11%
Till fots 9%
T-bana 6%
Pendeltåg 5%
Samåker i bil 3%
Spårvagn 2%
Kombinationsresa pendeltåg + t-bana 1%
Kombinationsresa tåg + cykel 1%
Kombinationsresa bil + cykel 1%

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-28 maj 2017 har sammanlagt 2 728 personer 18 år och äldre i Sverige svarat på frågan hur de tar sig till jobbet.
Tags : pendling

Lämna en kommentar

Annons
Read previous post:
LEGEND UTMANAR PÅ CYKELVASAN

Close