Skaplig distans

5 Jan 2013

Blev väl en bra tur runt Södertörn med Possman idag.. Nu vila sen en kort RR