Tre Berg MTB ställs in

MTB 12 Jul 2016

Förra året blev den första upplagan av motionsloppet Tre Berg en succé och i år ville organisationen utöka arrangemanget med ett mountainbikelopp på Kinnekulle. Planeringen startade i god tid och när man i december 2015 kontaktade Länsstyrelsen för de tillstånd som krävs för att få hålla en cykeltävling fick man enligt Tre Berg svaret att ”det var för tidigt att ansöka då, samt att de [Länsstyrelsen] inte kan diskutera ett evenemang innan de har en ansökan”.

Efter inlämnad ansökan försökte Tre Berg få till ett möte för att diskutera evenemanget, men fick då ett skriftligt svar från Länsstyrelsen om att ”Länsstyrelsen inte är ett rådgörande organ” och därför inte kunde ställa upp på ett möte.

Nu, drygt två månader innan loppet när över 500 cyklister anmält sig, har Länsstyrelsen beslutat att inte ge tillstånd till tävlingen, bland annat för att de påstår att Tre Berg inte ansökt om tillstånd i tid. Tävlingen har redan blivit framflyttad en gång för att Länsstyrelsen inte gett besked om tillstånd.

Detta är inte första gången som cykelarrangemang tvingas att ställas in på grund av kategoriska nej från Länsstyrelser. 2014 fick Hammarö 3-dagars inte tillstånd då ansökan kommit in två veckor för sent, anrika Västboloppet i Burseryds hotades av samma sak då de inte uppfattat att Länsstyrelsen ändrat reglerna och dubblerat tiden för hur långt i förväg ansökan måste göras. Samtidigt visade Länsstyrelsen i Stockholm att de kan arbeta betydligt snabbare än så när Gran Fondo Stockholm gavs tillstånd med bara några dagar kvar till loppet 2014. Myndigheterna tycks alltså inte arbeta lika över hela landet.

En anledning till att Länsstyrelsen Västra Götaland motsätter sig en mountainbiketävling på Kinnekulle kan vara att det är klassat som ett s.k. Natura 2000-område, som enligt Naturvårdsverket finns till för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. En sådan klassificering betyder dock inte per automatik att man inte kan genomföra en tävling där, exempelvis är hela Vasaloppsspåret naturreservat. Aktivitet i områden kan dessutom i vissa fall användas som naturvård, vilket bland annat ett kandidatarbete från Landskapsvetenskapsprogrammet på Högskolan i Kristianstad visade. I det fallet var effekten på den biologiska mångfalden positiv när 20 000 orienterare sprang i ett Natura 2000-område i Skåne. Var det är lämpligt skiljer sig dock givetvis från fall till fall, och vissa miljöer är såklart direkt olämpliga att cykla i.

En kommentar från Länsstyrelsen finns att läsa här. Vi vill poängtera att det är det bemötande som Tre Berg och många andra arrangörer fått från Länsstyrelsen som vi vill ifrågasätta, inte riktigheten i deras bedömning om det är lämpligt att genomföra en mountainbiketävling på den aktuella platsen eller inte.

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.